Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.

czwartek, 06 Październik, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 30 września 2005 r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 2 500,0 tys. zł poprzez ustanowienie 3 125 udziałów o wartości nominalnej 800 zł każdy. 

Nowe udziały zostały objęte przez KGHM Metale DSI S.A. ( jednostka bezpośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.) 

Kapitał zakładowy Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. po rejestracji wynosi 43 161,6 tys. zł i dzieli się na 53 952 udziały po 800 zł każdy. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 53 952. 

Po rejestracji zmiany kapitału zakładowego udział jednostek podporządkowanych KGHM Polska Miedź S.A. w kapitale zakładowym spółki Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. jest następujący: 

- KGHM Metale DSI S.A. posiada 32 430 udziałów co stanowi 60,1% kapitału zakładowego Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników, 

- WM "Łabędy" S.A. ( jednostka bezpośrednio zależna KGHM Metale DSI S.A.) posiada 18 761 udziałów co stanowi 34,8% kapitału zakładowego Walcowni Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.