Regulamin konkursu Praktyka do internetowego dziennika

Jesteś uczniem szkoły patronackiej KGHM „Kompetentni w branży?” Weź udział w konkursie Praktyka do internetowego dziennika! Przygotuj aplikację Internetowego Dziennika Praktyk KGHM Polska Miedź S.A. i wygraj wakacyjny, płatny uczniowski staż w Oddziale Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji KGHM oraz smartphone Apple iPhone 14 Plus.

Jesteś niepełnoletni? – musimy mieć zgodę Twoich opiekunów na udział w konkursie (i wypełniony Załącznik nr 1) na końcu Regulaminu. Jesteś pełnoletni – podpisz się sam (pod Załącznikiem nr 2).

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu i pobierz zgody: