Referendum w sprawie deputatu węglowego

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podjął uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie wykupu deputatu węglowego.

czwartek, 06 Październik, 2011

W referendum pracownicy Polskiej Miedzi odpowiedzą na pytanie: „Czy jesteś za wykupem przez spółkę deputatu węglowego przysługującego na podstawie § 50 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. za kwotę 17.000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) brutto, z jednoczesnym wykreśleniem tego postanowienia z ZUZP?”
Termin przeprowadzenia referendum wyznaczono na 8-9 listopada 2011. Referendum zostanie przeprowadzone zgodnie z postanowieniami „Regulaminu referendum przeprowadzanego w KGHM Polska Miedź S.A.”

Dep. Public Relations