Referendum w sprawie deputatu emeryckiego

poniedziałek, 31 Październik, 2011

W dniach 8-9 listopada 2011 r. wśród pracowników KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadzone zostanie referendum w sprawie wykupu deputatu węglowego przysługującego emerytom i rencistom. Pracuje już Komisja Wyborcza Spółki, powołano także Obwodowe Komisje, które zajmują się przeprowadzeniem referendum.

Referendum dotyczy tylko i wyłącznie wykupu ekwiwalentu za deputat węglowy przysługujący emerytom i rencistom oraz wdowcom i sierotom na podstawie § 50 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. To równowartość 2,5 tony węgla. Pracownicy KGHM nadal będą otrzymywać w pensji ekwiwalent za deputat węglowy przysługujący im na podstawie § 40 ZUZP. Dla przypomnienia: pracownicy dołowi otrzymują dziś ekwiwalent roczny za 8 ton węgla, natomiast pracownicy powierzchniowi ekwiwalent za 6 ton węgla.

- W ubiegłym tygodniu pracownikom KGHM przekazano specjalne ulotki, które jednoznacznie wyjaśniają cel referendum i odpowiadają na najczęściej zadawane pytania. Informacje na ten temat zamieszczone są także w dwutygodniku „Miedziak” oraz w wewnętrznej telewizji KGHM TV - mówi Dariusz Wyborski, dyrektor Departamentu Komunikacji. 

Pytanie referendalne brzmi: „Czy jesteś za wykupem przez spółkę deputatu węglowego przysługującego na podstawie § 50 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. za kwotę 17.000 (słownie siedemnaście tysięcy) złotych brutto, z jednoczesnym wykreśleniem tego postanowienia z ZUZP?” 
Zgodnie z regulaminem, referendum będzie uznane za skuteczne, o ile w głosowaniu weźmie udział co najmniej 50% ogółu pracowników spółki. 

- Wynik referendum nie będzie oznaczał automatycznie zmian w ZUZP. Na zmianę i wykreślenie zapisu § 50 muszą wyrazić zgodę wszyscy sygnatariusze ZUZP. Wypłata z tytułu wykupu ekwiwalentu za deputat emerycki nastąpi wówczas, gdy strony ZUZP podpiszą Protokół dodatkowy do ZUZP wykreślający § 50 – wyjaśnia Bogusław Graboń, dyrektor naczelny ds. zarządzania i zrównoważonego rozwoju.

Jeśli zostanie podpisany taki Protokół dodatkowy, to wypłata z tytułu wykupu ekwiwalentu za emerycki deputat rozpocznie się jeszcze w tym roku. Pierwszą grupą osób, która otrzyma wypłatę będą obecni emeryci i renciści. Pracownicy KGHM otrzymają taką wypłatę w czterech terminach uzależnionych od stażu pracy w Polskiej Miedzi: 
- do 31 marca 2012 pracownicy, którzy przepracowali w spółce powyżej 20 lat
- do 30 czerwca 2012 roku pracownicy, którzy przepracowali w spółce powyżej 15 lat
- do 30 września 2012 roku pracownicy, którzy przepracowali w spółce powyżej 10 lat
- do 30 grudnia 2012 roku pracownicy, którzy przepracowali w spółce poniżej 10 lat
Prawo do wykupu deputatu węglowego mają także wdowy, wdowcy i sieroty, pobierające z tego tytułu ekwiwalent.


Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.