Raport zasobowy

czwartek, 25 Czerwiec, 2015
21/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. (“KGHM”), w celu zapewnienia dostępu  do kompleksowej i szczegółowej informacji na temat zasobów geologicznych i eksploatacyjnych kontrolowanych przez KGHM, przekazuje w załączeniu ”Raport zasobowy”, sporządzony wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. Klasyfikacja zasobów w niniejszym raporcie została sporządzona zgodnie z kanadyjskim standardem NI 43–101. Informacje o zasobach zostały zweryfikowane przez niezależnego eksperta.

Raport

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).