„Raport Techniczny dotyczący produkcji miedzi i srebra przez KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym w południowo-zachodniej Polsce” sporządzony przez Micon International Limited

poniedziałek, 11 Luty, 2013
Raport nr 5/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., zachowując najwyższe standardy informowania rynku, stosowane przez globalne spółki sektora „Mining and Metals”, przekazuje w załączeniu „Raport Techniczny dotyczący produkcji miedzi i srebra przez KGHM Polska Miedź S.A. w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym w południowo-zachodniej Polsce”, prezentujący w sposób kompleksowy i szczegółowy informacje dotyczące zasobów oraz działalności produkcyjnej. Raport został sporządzony przez niezależnych międzynarodowych doradców w sektorze górniczym – kanadyjską firmę Micon International Limited i spełnia wymogi standardu NI 43-101, określającego ściśle wytyczne ujawniania informacji o aktywach górniczych, obowiązujące spółki, których akcje notowane są na kanadyjskich giełdach papierów wartościowych. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).