Przedłużenie okresu obowiązywania Listu Intencyjnego

piątek, 28 Grudzień, 2012
Raport nr 60/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2012 z dnia 5 września 2012 roku, informuje, że dnia 28 grudnia 2012 roku Strony Listu Intencyjnego w zakresie nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej z dnia 5 września 2012 roku, przedłużyły termin obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 31 marca 2013 roku. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).