Propozycje dotyczące terminów dywidendy

środa, 27 Kwiecień, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., następujące terminy dotyczące dywidendy: 

  • dzień ustalenia prawa do dywidendy - 8 lipca 2005 r. 
  • dzień wypłaty dywidendy - 2 sierpnia 2005 r. 


Propozycja Zarządu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Decyzję dotyczącą podziału zysku KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2004 podejmie Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.