Proponowane zmiany Statutu KGHM Polska Miedź S.A.

Report number
15/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu proponowane zmiany Statutu Spółki zgłoszone w dniu 13 czerwca 2017 r. przez akcjonariusza – Skarb Państwa, będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Proponowane zmiany Statutu

Regulatory filings