Proponowane daty dywidendy

piątek, 13 Kwiecień, 2007

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu następujące terminy dotyczące dywidendy: 

  • dzień dywidendy - 25 czerwca 2007 r. 
  • termin wypłaty dywidendy - 10 lipca 2007 r. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)