Proponowane daty dywidendy

wtorek, 06 Maj, 2008
Raport nr 28/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu następujące terminy dotyczące dywidendy: 

  • dzień dywidendy - 18 lipca 2008 r. 
  • termin wypłaty dywidendy - 7 sierpnia 2008 r. 

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. 

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)