Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych

piątek, 05 Czerwiec, 2020
17/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała od uprawionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych zgłoszenie propozycji zmian do opublikowanego projektu uchwały w sprawie „przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” wraz z załącznikiem do punktu 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 r. oraz dodatkowy projekt uchwały do punktu 14  w sprawie zmiany „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w załączeniu przekazuje projekt uchwały w sprawie „przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.” wraz z tekstem jednolitym załącznika uwzględniającym propozycję zmian Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych oraz projekt uchwały w sprawie zmiany „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”.

Pismo Ministra Aktywów Państwowych zawierające propozycje opisanych powyżej zmian wraz z ich uzasadnieniem Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. opublikowany w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 29 maja 2020 roku pozostaje bez zmian.

Raport_17_2020_załącznik

Newsletter email list: