Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od uprawnionego Akcjonariusza Spółki - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii

wtorek, 4 Czerwiec 2019 - 6:41PM
20/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 16 maja 2019 r. dotyczącego zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które Spółka otrzymała w dniu 4 czerwca 2019 r. od uprawnionego Akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.

Załącznik

Newsletter email list: