Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. otrzymane od akcjonariusza – Skarb Państwa

Report number
14/2017

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2017 z dnia 18 maja 2017 r.  i nr 12/2017 z dnia 31 maja 2017 r. dotyczących zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r., Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a które Spółka otrzymała w dniu 13 czerwca 2017 r. od akcjonariusza – Skarb Państwa.

Projekty uchwał

Regulatory filings