Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Report number
Raport bieżący nr 13/2014

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 czerwca 2014 roku.