Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

czwartek, 02 Kwiecień, 2015
9/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r.