Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

piątek, 15 Maj, 2009
Raport nr 19/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 16 czerwca 2009 roku. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 zostanie przekazany w terminie późniejszym w związku z opublikowanym 15 maja 2009 roku raportem bieżącym nr 18/2009.