Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

poniedziałek, 16 Maj, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2005 roku.