Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

środa, 21 Maj, 2008
Raport 34/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2008 roku.