Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

wtorek, 20 Kwiecień, 2010
Raport 14/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17 maja 2010 roku.