Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

piątek, 20 Maj, 2011
Raport nr 11/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 roku.