Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

piątek, 22 Maj, 2020
13/2020

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 r.

Projekty uchwał_ZWZ_2020

Newsletter email list: