Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

wtorek, 16 Maj 2017 - 3:16PM
10/2017

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Projekty_uchwał

Newsletter email list: