Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

wtorek, 29 Maj, 2012
Raport nr 26/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 roku.