Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

czwartek, 23 Maj, 2013
Raport nr 16/2013

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 roku.