Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

wtorek, 15 Listopad, 2011
Raport nr 37/2011

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 stycznia 2012 roku.