Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

czwartek, 29 Marzec, 2012
Raport nr 16/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 25 kwietnia 2012 roku.