Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Report number
2/2024

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 13 lutego 2024 r.

Projekty uchwał_NWZ_2024_02_13

Regulatory filings