Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

piątek, 20 Lipiec, 2012
Raport nr 38/2012

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17 sierpnia 2012 roku.