Projekty rozwojowe KGHM – umowa z Vale Canada Limited

KGHM International, spółka zależna KGHM, zawarła umowę określającą warunki współpracy przy projekcie Victoria. Projekt ten jest jednym z czterech flagowych projektów górniczych KGHM w Chile, Polsce oraz w kanadyjskich prowincjach Ontario i Kolumbia Brytyjska. Portfel wysokiej klasy projektów geologiczno-górniczych (w różnych fazach rozwoju), które będą stopniowo uruchamiane w ciągu najbliższych lat, stanowi podstawę rozwoju spółki i pozwala uzupełnić dotychczas wydobyte zasoby surowców.

czwartek, 01 Sierpień, 2013

Sierra Gorda: prace na półmetku

Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem, na koniec czerwca stopień zaawansowania budowy kopalni przekroczył 50 procent. Dziś na terenie projektu pracuje ponad 7 000 pracowników, trwa usuwanie nadkładu skał zalegających nad złożem oraz budowa infrastruktury – zakładu przeróbczego, rurociągu doprowadzającego wodę i niezbędnej infrastruktury. Ukończono pierwszą linię energetyczną i rozpoczął się montaż przenośników taśmowych dostarczanych przez polską firmę Sempertrans z Bełchatowa. Projekt obsługują największe na świecie ładowarki i jedne z największych wozów odstawczych (ich ładowność sięga 300 ton). Wszystkie pojazdy wyposażone są w systemy sterowania produkcją oparte 
o technologię GPS. - Sierra Gorda jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych projektów górniczych na świecie, dzięki restrykcyjnej polityce „Zero Harm”. Pomimo bardzo wymagających warunków pracy budowa postępuje niezwykle sprawnie - powiedział Maciej Ściążko, odpowiedzialny za nadzór nad projektem w Chile.

Uruchomienie produkcji w kopalni planowane jest na II kwartał 2014 roku. Operatorem projektu jest KGHM International Ltd., spółka zależna KGHM Polska Miedź S.A.

Development projects of KGHM

Głogów Głęboki Przemysłowy: ważny krok w dostępie do złoża

Po 5 latach budowy uzyskano połączenie szybu SW-4 z poziomymi chodnikami kopalni Polkowice-Sieroszowice. Zakończenie budowy szybu, na które składa się m.in. montaż zbrojenia i obiekty nadszybia, planowane jest na rok 2015, docelowa głębokość to 1216 m. Szyb o średnicy 7,5 metra pełnić będzie funkcję wentylacyjną, wdechową. Docelowo będzie dostarczał pod ziemię 72 tys. m3 powietrza na minutę. Dzięki temu KGHM może realizować plany eksploatacji zasobów z Obszaru Górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy”, będących kontynuacją złoża rud miedzi obecnie zagospodarowywanego przez KGHM. – Dla życia kopalni zbicie szybu jest jednym z ważniejszych elementów. Ten szyb to realizacja tego, co obiecaliśmy akcjonariuszom, czyli gwarancja naszego rozwoju. SW-4 daje potencjał naszej firmie, mamy dostęp do złoża na następne dziesiątki lat. To także większe bezpieczeństwo naszych pracowników – wyjaśnia Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Szyb nosi imię Tadeusza Zastawnika, legendarnego budowniczego KGHM i pierwszego dyrektora generalnego przedsiębiorstwa. Produkcja z OG „Głogów Głęboki-Przemysłowy” będzie realizowana przy wykorzystaniu infrastruktury kopalń Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Pierwsze pole eksploatacyjne w tym obszarze uruchomione zostanie w 2014 roku.

 

Development projects of KGHM

Victoria: wkrótce ruszy budowa

W czwartek, 1 sierpnia 2013, KGHM International zawarł porozumienie z globalnym potentatem górniczym, firmą Vale, dotyczące rozwoju projektu Victoria oraz sprzedaży rudy zakładom Vale w Sudbury w Kanadzie. W ten sposób otwarta została droga do realizacji trzeciego najważniejszego projektu rozwojowego KGHM. Spółka uzyskała prawo do budowy i zarządzania projektem na zasadach jedynego właściciela. Ponadto strony uzgodniły nowe warunki sprzedaży rudy pochodzącej 
z kopalń należących do KGHM International w zagłębiu Sudbury, w tym z przyszłej kopalni Victoria. – Dzięki osiągniętemu porozumieniu wartość projektu wzrosła i udało nam się znacznie obniżyć ryzyko realizacji, co pozwoli nam rozpocząć budowę jeszcze w tym roku – powiedział Jarosław Romanowski, wiceprezes KGHM International Ltd. – Wierzę, że Victoria będzie drugim, po projekcie Sierra Gorda, zagranicznym i najważniejszym motorem wzrostu wartości spółki.

Projekt Victoria, położony w kanadyjskim Ontario, w jednym z największych
ośrodków górnictwa – Zagłębiu Sudbury, był jednym z największych odkryć w historii tego regionu. Bardzo bogata ruda miedzi, niklu i metali szlachetnych będzie wydobywana metodą głębinową.

 

Development projects of KGHM

Afton-Ajax: dodatkowy potencjał złożowy

Trwaja prace nad zmianą planu zakładu górniczego, które pozwolą na zmniejszenie wpływu zakładu na najbliżej sąsiadujące tereny miejskiej infrastruktury. Ponadto prowadzone są prace geofizyczne, które wykazały istotny potencjał występowania mineralizacji miedziowej na obszarze projektu Afton-Ajax. Spółka zamierza przeprowadzić dodatkowe badania i wiercenia w celu dokładnego rozpoznania zidentyfikowanego potencjału złożowego. W związku z tym spółka planuje złożyć wnioski o pozwolenie na budowę zakładu po dokładnej analizie zmian do planu zakładu górniczego oraz ocenie obszaru objętego dodatkowymi badaniami eksploracyjnymi.
 Dążymy do maksymalizacji wartości i pełnego wykorzystania potencjału projektu Afton-Ajax – mówi Krzysztof Kubacki, członek Zarządu KGHM International. Jeżeli nowe informacje dotyczące możliwości udokumentowania dodatkowych zasobów miedzi i złota się potwierdzą, może się to przełożyć na wartość projektu.

Ze względu na ważny interes społeczny przy rozwoju projektu w Kamloops prowadzący przedsięwzięcie zaplanowali cztery sesje informacyjne dla lokalnej społeczności, które odbędą się na początku września.

Zagraniczne aktywa górnicze pełnią dziś istotną rolę z punktu widzenia dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM. Jednocześnie spółka rozwija swój potencjał w Polsce prowadząc prace poszukiwawczo-rozpoznawcze na obszarach koncesyjnych - Synklina Grodziecka oraz Gaworzyce-Radwanice. W najbliższym czasie spółka rozpocznie działania eksploracyjne na obszarze Retków-Ścinawa. KGHM stara się także o uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż miedzi na terenach bezpośrednio sąsiadujących z obszarem, na którym obecnie prowadzona jest działalność eksploatacyjna - Głogów, Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce.

Wydział Komunikacji Korporacyjnej
KGHM Polska Miedź SA