Projekty rozwojowe KGHM

Afton-Ajax – nowy plan zakładu górniczego

KGHM, właściciel projektu Afton-Ajax, dokonał zmian w rozmieszczeniu infrastruktury zakładu górniczego. Nowy plan, opracowany w oparciu o konsultacje ze społecznościami lokalnymi, pozwoli na optymalizację nakładów inwestycyjnych i ułatwi proces uzyskiwania pozwoleń środowiskowych.


środa, 28 Maj, 2014

Nowy plan zakładu górniczego zakłada maksymalizację wartości projektu poprzez oddalenie infrastruktury kopalni od terenów zabudowanych i towarzyszącą temu optymalizację kosztów inwestycyjnych. Relokacja części obiektów poza granice miasta Kamloops ułatwi proces uzyskania pozwolenia środowiskowego, obniży poziom pylenia i hałasu, oraz zmniejszy koszt odstawy.

– Nowy plan kopalni Afton-Ajax wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych, w których głos wsłuchujemy się od momentu rozpoczęcia prac eksploracyjnych. Jednocześnie zmiana ta jest w pełni uzasadniona ekonomicznie. Pozwoli m.in. na optymalizację nakładów inwestycyjnych, a po uruchomieniu kopalni na obniżenie kosztów odstawy urobku. Relokacja części obiektów poza granice miasta Kamloops ułatwi również proces terminowego uzyskiwania pozwolenia środowiskowego – powiedział Marcin Mostowy, dyrektor zarządzający KGHM Ajax Mining Inc.

Najważniejsze zmiany obejmują: zmianę technologii zagęszczania oraz składowania odpadów poflotacyjnych oraz przesunięcie samego składowiska odpadów bliżej infrastruktury kopalni oraz relokację składowiska skały płonnej, zakładu przeróbczego, kruszarki pierwszego stopnia kruszenia oraz tymczasowych składowisk rudy, z dala od granicy miasta Kamloops. KGHM przewiduje, że wprowadzone modyfikacje będą miały pozytywny wpływ na terminowe uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Harmonogram Projektu Afton Ajax

Obecnie przewiduje się, że złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia środowiskowego nastąpi pod koniec I kwartału 2015 roku. Przyjęty harmonogram pozwoli rozpocząć budowę zakładu górniczego w połowie 2016 roku i odkłada w czasie część nakładów kapitałowych na realizację projektu finansowanych przez KGHM. Spółka przewiduje, że produkcja pierwszego koncentratu miedzi w kopalni Afton-Ajax nastąpi pod koniec 2018 roku.

Więcej szczegółowych informacji na temat relokacji infrastruktury Projektu znajduje się pod adresemwww.ajaxmine.ca

Victoria – ukończona budowa tunelu udostępniającego (upadowej) do pierwszego szybu kopalni

Prace na terenie projektu Victoria realizowane są zgodnie z harmonogramem. 26 maja zakończone zostały roboty związane z drążeniem 200-metrowego tunelu udostępniającego (upadowej) sięgającego 40 m pod powierzchnie terenu. Tunel ten będzie pełnić funkcję kanału wentylacyjnego w trakcie rozwoju oraz działalności operacyjnej projektu, pozwoli również na optymalizację prac w trakcie budowy infrastruktury pierwszej fazy projektu.

Obecnie realizowane są prace związane z drążeniem poziomego wyrobi-ska łączącego upadową z szybami kopalni, którego zakończenie planowane jest na wrzesień 2014.  Równocześnie realizowane są roboty powierzchniowe związane z wyrównywaniem terenu pod budowę infrastruktury kopalni. Z uwagi na skalistą charakterystykę terenu, w procesie niwelacji wykorzystywane są materiały wybuchowe. Odstrzelono już blisko 54 tys. m3, co stanowi ponad 38% docelowego wolumenu. 16 maja ukończono także wycinkę lasu na odcinku przyszłej budowy linii energetycznej.

Roboty związane z drążeniem szybu eksploracyjnego rozpoczną się na przełomie 2014 oraz 2015 roku i potrwają około trzech lat. Wykonawcą prac związanych z budową szybu będą spółki zależne Grupy KGHM, DMC Mining Services oraz PeBeKa. Dwufazowa realizacja projektu pozwoli na finansowanie budowy drugiej fazy projektu z bieżącej działalności projektu. 

Z poziomu pierwszego szybu realizowane będą również dodatkowe wiercenia eksploracyjne pozwalające na zwiększenie zasobów projektu (pozwoli to na optymalizację kosztów związanych z realizacją głębokich wierceń z powierzchni ziemi). Otrzymane informacje geologiczne będą posiadały strategiczne znaczenie w planowaniu oraz rozwoju dalszego rozwoju projektu, pozwalając na dodatkowe zwiększenie jego wartości.

Departament Komunikacji