Program Promocji Zdrowia - zielone szkoły i zajęcia na basenie dla dzieci

poniedziałek, 29 Sierpień, 2011

Nowy rok szkolny dla uczniów szkół podstawowych w Żukowicach, Kotli i Krotoszycach rozpocznie się od niespodzianki sfinansowanej przez Fundację Polska Miedź. Dzieci całymi klasami już we wrześniu pojadą na zielone szkoły, a w ramach w-f przez cały rok będą miały zajęcia na basenie. To kolejny element prowadzonego przez KGHM Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym.

Program zakłada w pierwszej kolejności pomoc gminom mniej zasobnym i bezpośrednio przylegającym do hut. Jeszcze w maju Janusz Piątkowski, dyrektor departamentu polityki ekologicznej w KGHM, spotkał się z wójtami i dyrektorami szkół, by ustalić potrzeby dzieci i przygotować odpowiednią ofertę. Fundacja Polska Miedź podjęła w tej sprawie współpracę ze spółką Interferie. W efekcie wytypowano dwa ośrodki: Argentyt w nadmorskich Dąbkach (pojadą tam dzieci z Żukowic i Krotoszyc) oraz Malachit w uzdrowiskowym Świeradowie Zdroju (przyjmie gości z Kotli).

– Obie oferty zostały przyjęte przez wójtów i dyrektorów szkół z entuzjazmem – podkreśla Janusz Piątkowski. - Interferie zadbają o wygodny, bezpieczny transport dzieci, a także o ich zdrowy i atrakcyjny pobyt na miejscu.

Dzieci przez dwa tygodnie będą mieszkać w pokojach dwu- i czteroosobowych z łazienkami. Organizator zapewnia profesjonalną opiekę pedagogiczną i medyczną. Przewidziano zarówno zajęcia lekcyjne, jak i sportowe, m.in. na basenach. Nie zabraknie atrakcji: wycieczek, ognisk z pieczeniem kiełbasek, konkursów z nagrodami. 

Na pierwszy turnus już w piątek 2 września wyjedzie do Dąbek 45-osobowa grupa z Żukowic. Dzień później 55 uczniów z Kotli rozpocznie wypoczynek w Świeradowie Zdroju. Kolejnych 45 osób z Krotoszyc będzie wypoczywać nad morzem od połowy września. 

Koszty zielonej szkoły - w sumie blisko 260 tys. zł w całości pokrywa Fundacja Polska Miedź.

W ramach Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym Kotla, Żukowice i Krotoszyce będą mogły też zagwarantować swoim uczniom całoroczne zajęcia z w-f na basenie. 

– To od włodarzy będzie zależeć, w jaki sposób rozdysponują pieniądze na naukę pływania swoich najmłodszych mieszkańców – wyjaśnia Janusz Piątkowski. - Zajęcia zostaną zorganizowane najprawdopodobniej w aquaparku polkowickim, do którego uczniów ma wozić autokar.

Przypominamy, że Celem Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiskowym jest otoczenie opieką profilaktyczną mieszkańców Zagłębia Miedziowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci.

Program Promocji Zdrowia w pigułce

Zintegrowany program pomocowy realizowany przez KGHM skupia się wokół następujących zadań profilaktyki zdrowotnej:
• monitoring narażenia wraz z opieką medyczną,
• wyjazdy profilaktyczno–zdrowotne,
• zajęcia rehabilitacyjno-sportowe na basenie (nauka pływania dla dzieci),
• edukacja ekologiczna połączona z promocją zdrowia.

Program realizowany jest w ścisłej współpracy z władzami i samorządem województwa, z placówkami edukacyjnymi, władzami lokalnymi oraz placówkami służby zdrowia i samymi mieszkańcami.

W ramach umowy z MCZ od marca działają dwie poradnie (w Głogowie i Legnicy) – można w nich skorzystać z konsultacji i zbadać krew, lekarze odwiedzają też swoich pacjentów w domach. Trwają też badania krwi u dzieci pod kątem zawartości ołowiu. Do tej pory przebadano 720 dzieci. Krew pobierana jest na terenie szkół przez zespół MCZ i trafia do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, który posiada najwyższej klasy sprzęt laboratoryjny w Polsce (średnia z ostatnich miesięcy wynosi 2,66 mikrogramów na decylitr, podczas gdy norma dopuszczalna przez WHO – do 10). 

Wkrótce ruszą też badania psychologiczne dzieci, którymi zajmie się Uniwersytet Wrocławski. W ramach edukacji ekologicznej połączonej z promocją zdrowia specjaliści z MCZ organizują cykliczne spotkania, seminaria i prelekcje w szkołach. 


Departament Public Relations
KGHM Polska Miedź S.A.