Program Promocji Zdrowia

KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczyna realizację kompleksowego, prozdrowotnego programu, który zdiagnozuje realny wpływ hut miedzi w Legnicy i Głogowie na stan zdrowia mieszkańców. Program wdroży także w tym zakresie opiekę profilaktyczną. Przesiewowym badaniom krwi oraz badaniom psychologicznym poddane zostaną przede wszystkim dzieci z terenu byłych stref ochronnych hut. Jednocześnie w Głogowie i Legnicy uruchomione zostały Poradnie Monitoringu Środowiskowego.

piątek, 18 Luty, 2011
KGHM jako firma społecznie odpowiedzialna od wielu lat dba o dobro swoich pracowników i troszczy się także o zdrowie mieszkańców regionu. Dowodem tego są nie tylko wielomilionowe nakłady finansowe na inwestycje związane z ochroną środowiska, ale również działalność Fundacji Polska Miedź, która wspiera inicjatywy związane z ochroną i promocją zdrowia.

- Program Promocji Zdrowia skoordynuje nasze działania. Od lat przekazujemy pieniądze i wspieramy różne instytucje i organizacje w zakresie ochrony zdrowia. Teraz pod szyldem KGHM przeprowadzimy kompleksowe badania i zapewnimy profilaktykę wśród dzieci i osób dorosłych. – mówi Herbert Wirth, prezes KGHM. 

We współpracy z Miedziowym Centrum Zdrowia wykonane zostaną badania krwi na zawartość ołowiu, ruszają także specjalne poradnie. 
- Uruchomiliśmy Poradnie Monitoringu Środowiskowego w Głogowie i Legnicy. Mogą już dzisiaj do nich przyjść wszyscy zaniepokojeni rodzice i już wkrótce wykonać u dzieci bezpłatne badania na zawartość ołowiu. Wiosną ruszą badania krwi 6-latków – mówi dr Leszek Gruszczyński, lekarz z Miedziowego Centrum Zdrowia. 

Próbki krwi (za zgodą rodziców) będą pobierać lekarze i pielęgniarki z MCZ, jeżdżąc również do szkół i przedszkoli. Krew trafi do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, który jako jedyny w Polsce dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do oznaczania poziomu ołowiu we krwi.
– To badania droższe niż standardowe, ale bardziej wiarygodnych wyników już się nie da uzyskać – wyjaśnia Janusz Piątkowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej w KGHM, kierownik projektu. – Współczesna medycyna nie określa norm ołowiu we krwi, ale dzieci, u których stwierdzimy poziom powyżej 5 mikrogramów na decylitr, zostaną w pierwszej kolejności włączone do naszego programu profilaktycznego.

Program profilaktyki oprócz edukacji prozdrowotnej obejmie m.in. zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy 
na zielone szkoły.

- Jest to, jak się wydaje, pierwszy w Polsce tak szeroko rozbudowany program ochrony dzieci przed skutkami narażenia na czynniki szkodliwe występujące w środowisku życia - mówi prof. dr hab. Marek Jakubowski, toksykolog z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - Program zawiera wszystkie istotne elementy poczynając od oceny narażenia, poprzez ograniczenie kontaktu dzieci ze skażonym środowiskiem do edukacji ekologicznej połączonej z promocją zdrowia. Bardzo istotne jest otwarcie na kontakty z lokalnymi władzami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci.


Dep. Public Relations
KGHM Polska Miedź SA