Procedura konsultacji projektu nowej IRiESD

korporacyjne
Data

KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego gazowego o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zaprasza do zgłaszania uwag.

Ewentualne uwagi należy przekazać do dnia 06.05.2016 r., przesyłając je na adres e-mailowy: radoslaw.augustynow@kghm.com.

Projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) dostępny jest pod adresem: /pl/biznes/strefa-energetyczna/osd-dla-systemu-gazowego.

Ostatnia aktualizacja: