Powołanie Zarządu na nową kadencję

środa, 31 Maj, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 31 maja 2006 r., w związku z upływem V kadencji Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., powołała na stanowisko Prezesa Zarządu VI kadencji KGHM Polska Miedź S.A. Pana Krzysztofa Skórę oraz  następujących Członków Zarządu: Pana Maksymiliana Bylickiego, Pana Marka Fusińskiego, Pana Stanisława Kota, Pana Ireneusza Reszczyńskiego.

Uchwały  o powołaniu Prezesa i Członków Zarządu wchodzą w życie z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu, Pana Stanisława Kota, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).