Powołanie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na nową XI (jedenastą) kadencję

wtorek, 23 Marzec, 2021
9/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki mając na względzie wolę zsynchronizowania okresu kadencji i mandatu podjęła uchwały o odwołaniu z dniem 15 kwietnia 2021 r. wszystkich członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. X kadencji tj.:

  1. Marcina Chludzińskiego - Prezesa Zarządu
  2. Radosława Stacha - Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji
  3. Katarzynę Kreczmańską-Gigol - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  4. Adama Bugajczuka - Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju
  5. Pawła Gruzę - Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych

Ponadto Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu z dniem 16 kwietnia 2021 r. do Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję:

  1. Marcina Chludzińskiego na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu
  2. Andrzeja Kensboka na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych KGHM Polska Miedź S.A.
  3. Adama Bugajczuka na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A.
  4. Pawła Gruzę na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na XI kadencję, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A.

Informacje o powołanych Członkach Zarządu, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Newsletter email list: