Powołanie Prezesa Zarządu

poniedziałek, 20 Lipiec, 2009
Raport nr 29/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 20 lipca 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Herbertowi Wirth funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na VII kadencję.

Pan Herbert Wirth pełnił obowiązki Prezesa Zarządu Spółki VII kadencji od 16 czerwca 2009 roku a wcześniej od dnia 23 kwietnia 2008 roku pełnił funkcję I Wiceprezesa Zarządu w Zarządzie VI kadencji ( raporty bieżące: 25/2009, 25/2008 i 26/2008 ).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)