Powołanie Prezesa Zarządu

czwartek, 17 Kwiecień, 2008
Raport nr 22/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 17 kwietnia 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 23 kwietnia 2008 r. Pana Mirosława Krutina na stanowisko Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że z dniem 23 kwietnia 2008 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. składa się z czterech Członków Zarządu. 

Pan Ireneusz Reszczyński, I Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., będzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. do czasu objęcia przez Pana Mirosława Krutina funkcji Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. tj. do dnia 23 kwietnia 2008 r. 

Informacje dotyczące nowo powołanego Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).