Powołanie Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję

czwartek, 26 Czerwiec, 2008
Raport nr 37/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., dnia 26 czerwca 2008 roku, powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby: 


1. Marcina Dyla, 
2. Arkadiusza Kaweckiego, 
3. Jacka Kucińskiego, 
4. Marka Panfila, 
5. Marka Trawińskiego, 
6. Marzennę Weresę 
oraz z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A. 
7. Józefa Czyczerskiego, 
8. Leszka Hajdackiego, 
9. Ryszarda Kurka. 

Wszyscy powołani w dniu dzisiejszym Członkowie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. zasiadali w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji. 

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)