Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o umorzeniu postępowania w sprawie VAT

czwartek, 31 Marzec, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 31marca 2005 r. powziął wiadomość, że na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał Postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2000 roku. 

W wyniku nowej decyzji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, nastąpi zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług za 2000 rok w kwocie: 44 863,8 tys. zł wraz z należnymi odsetkami.