Polsko-Chilijskie Seminarium Inwestycyjne Możliwości inwestycyjne dla polskich firm w Chile

Dynamiczny wzrost wartości handlu zagranicznego między Polską i Chile w ostatnich latach oraz możliwości dalszego rozwoju wzajemnych relacji handlowych będą głów-nym tematem Polsko-Chilijskiego Seminarium Inwestycyjnego, które odbędzie się 17 lipca 2014 roku o godz. 15:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

poniedziałek, 14 Lipiec, 2014

Jednym z głównych punktów Polsko-Chilijskiego Seminarium Inwestycyjnego będzie wystąpienie Herberta Wirtha, prezesa KGHM, który opowie o Sierra Gorda – największej do tej pory polskiej inwestycji w Chile 
i zarazem jednym z największych projektów miedziowych na świecie. Ta inwestycja to ogromna szansa dla rozwoju polskich firm i instytucji naukowo ba-dawczych. Informacje o sposobach realizowania zamówień 
i przykłady polskich dostawców przedstawi Marek Bednarz, dyrektor naczelny Centralnego Biura Zakupów KGHM. Seminarium będzie szczególną okazją do zainteresowania przedsiębiorców możliwościami nawiązania wzajemnych relacji biznesowych.

Prelekcje na temat wyzwań w rozwoju inwestycji i wymiany handlowej między Polską a Chile wygłoszą Alfredo García Castelblanco, ambasador Chile w Polsce, oraz Aleksandra Piątkowska, ambasador Polski 
w Chile. Głos zabiorą również Zdzisław Gawlik, sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, oraz Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Organizatorem Polsko-Chilijskiego Seminarium Inwestycyjnego jest KGHM Polska Miedź S.A. Współorganizatorami i patronami honorowymi Seminarium są ProChile – instytucja podległa Ministerstwu Spraw Zagranicznych Chile, odpowiedzialna za promowanie eksportu towarów i usług oraz zachęcanie do inwestycji i turystyki w Chile – a także Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja prasowa

Departament Komunikacji