„Polska Miedź – z nauką w przyszłość – dokąd i dlaczego?”

Czy polska nauka potrafi odpowiedzieć na wyzwania, przed jakimi stoi dzisiaj Polska Miedź? Czy KGHM potrafi wdrożyć innowacyjne rozwiązania? To pytania, na które będą szukać odpowiedzi wybitni naukowcy wraz z przedstawicielami miedziowego holdingu podczas Forum Dyskusyjnego „Polska Miedź – z nauką w przyszłość – dokąd i dlaczego?” organizowanego 7 października w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. 

czwartek, 06 Październik, 2011

Forum poprowadzi Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A. wraz z rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antonim Tajdusiem. W spotkaniu wezmą udział profesorowie Akademii Górniczo-Hutniczej, dyrektorzy kopalń, hut i prezesi spółek Grupy Kapitałowej KGHM. 

Zarząd KGHM przedstawi problemy i wyzwania, których rozwiązanie jest warunkiem rozwoju miedziowej spółki. Jej przedstawiciele oczekują, że w dyskusji z przedstawicielami świata nauki zostaną określone najważniejsze obszary i kierunki współpracy. KGHM Polska Miedź S.A. i Akademia Górniczo-Hutnicza zamierzają podjąć współpracę w zakresie utworzenia i wspierania Laboratorium Pierwiastków Krytycznych AGH-KGHM oraz realizacji badań w ramach tego Laboratorium. 

Złoża rud miedzi eksploatowane przez KGHM Polska Miedź S.A. należą do złóż polimetalicznych. Oprócz głównych minerałów, na których odzysk nastawiona jest produkcja (takich jak minerały miedzi, srebra i złota), w złożach występuje szerokie spektrum pierwiastków towarzyszących, w tym pierwiastków zaliczanych do metali krytycznych i o kluczowym znaczeniu ekonomicznym dla gospodarki UE. Należą do nich przede wszystkim metale takie jak ołów, cynk, kadm, nikiel, kobalt, żelazo, molibden, wanad, rtęć, cyna, uran, tor, ren; pierwiastki niemetaliczne, jak siarka, selen, bar, fluor oraz grupa pierwiastków o własnościach pośrednich: arsen, antymon i bizmut. 

- Widzimy potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie rozpoznania eksploatowanych złóż rud miedzi, jednak nie dysponujemy obecnie narzędziami do samodzielnego dokonywania badań w tym zakresie. Posiada je właśnie zespół pracowników AGH, który od wielu lat świadczy usługi w tym zakresie dla KGHM – wyjaśnia Herbert Wirth, prezes KGHM. 

- Współpraca w ramach Laboratorium Pierwiastków Krytycznych AGH-KGHM w przyszłości przyczyni się do lepszego rozpoznania i wykorzystania obecnych i przyszłych zasobów KGHM – dodaje prof. Antoni Tajduś, rektor AGH. 

Doceniając rolę Akademii Górniczo-Hutniczej w procesie kształcenia kadr dla strategicznego przedsiębiorstwa w polskiej gospodarce, jakim jest miedziowy koncern, KGHM podjął się realizacji programu „50 sal multimedialnych na 50 – lecie Polskiej Miedzi”. Fundatorem multimedialnych rzutników jest Fundacja Polska Miedź. Podczas Forum zostanie otwarta pierwsza z planowanych pięćdziesięciu pracowni. 

Podczas spotkania zostanie także otwarta wystawa minerałów i skał zatytułowana „Skarby Polskiej Miedzi”, której towarzyszy wydany z tej okazji album „Świat minerałów Polskiej Miedzi". Jak napisano we wstępie do albumu „(…) minerały są i były źródłem inspiracji dla wielu artystów. Ich urzekające piękno podziwiano już w starożytności. Uważa się powszechnie, że to piękno zawarte jest zarówno w ich formie, jak i szerokiej gamie barw (…)”. 

Najpiękniejsze z prezentowanych na wystawie okazów pochodzą z kolekcji Muzeum Geologicznego AGH. Znalazły się one także w albumie, obok minerałów górnika – pasjonata Henryka Kantora.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo. Transmisja on-line rozpocznie się 7 października o godzinie 11. Zapraszamy na stronę http://live.uci.agh.edu.pl/view/A0aula.html

Dariusz Wyborski
Dyrektor Departamentu 
Public Relations
T. +4876 74 78 277
M. +48 603 582 519
Fax: +4876 7478 507

Bartosz Dembiński
Rzecznik Prasowy AGH
tel. 605 109 858, 
012 617 25 45
e-mail: rzecznik@agh.edu.pl