Polska Miedź Liderem Filantropii 2011

Już po raz piąty Forum Darczyńców w Polsce, kierując się mottem „Filantropia to dobra inwestycja”, przeprowadziło konkurs Liderzy Filantropii. Konkurs nagradza firmy, które przeznaczają najwięcej pieniędzy na cele społeczne. W tym roku zgłosiło się do niego 30 firm. Polska Miedź znalazła się w gronie finalistów, zdobywając drugie miejsce. KGHM nagrodzono także Nagrodą Specjalną za „Konsekwentne Zaangażowanie w Konkurs i Rozwijanie Filantropii Korporacyjnej w Polsce”.

czwartek, 27 Październik, 2011

KGHM przeznaczył w ubiegłym roku na cele społeczne 12,5 mln złotych. W konkursie dało to środkowe miejsce na podium, jednak biorąc pod uwagę firmy z branży wydobywczej, paliwowej i energetycznej KGHM okazał się liderem filantropii. 

- Już trzeci raz znaleźliśmy się w gronie zwycięzców konkursu, co dowodzi, że oprócz celów biznesowych konsekwentnie realizujemy politykę prospołeczną. Bardzo się cieszymy z przyznanych nagród, nasze działania w dziedzinie filantropii będą zdecydowanie kontynuowane - mówi Bogusław Graboń, dyrektor naczelny ds. zarządzania i zrównoważonego rozwoju. 

KGHM realizuje działalność dobroczynną za pośrednictwem powołanej w 2003 roku Fundacji Polska Miedź, która stanowi spójny element prowadzonej przez firmę polityki społecznie odpowiedzialnego biznesu. Fundacja wspiera przede wszystkim lokalne projekty z zakresu ochrony zdrowia, rozwoju edukacji, promocji kultury fizycznej i sportu oraz przedsięwzięć kulturalnych. 

Podczas finałowej Gali Konkursu, która zorganizowana była 25 października w Warszawie, KGHM reprezentował Krzysztof Kułacz, sekretarz Fundacji Polska Miedź pełniący jednocześnie obowiązki dyrektora Departamentu CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Oprócz dyplomu Lidera Filantropii 2011, KGHM uhonorowano również Nagrodą Specjalną za „Konsekwentne Zaangażowanie w Konkurs i Rozwijanie Filantropii Korporacyjnej w Polsce”.
Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.