Polska Miedź kupuje zieloną energię

KGHM Polska Miedź SA zakupił energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł. Jest to obecnie najbardziej „zielony” produkt na rynku – energia pochodząca w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii - elektrowni wodnych należących do firmy TAURON Polska Energia SA. 

poniedziałek, 22 Październik, 2012

KGHM w ramach oferty EKO Premium zakupi w latach 2012-2013 150 000 MWh tzw. „zielonej energii”. Zakupiona energia zostanie przeznaczona na potrzeby własne oddziałów firmy. Dla zobrazowania, taka ilość zielonej energii, wystarczyłaby na funkcjonowanie Huty Miedzi Legnica przez okres dziewięciu miesięcy. KGHM Polska Miedź SA zużywa rocznie ok. 2,5 TWh energii elektrycznej, tyle co 150 tys. miasto i jest jednym z największych jej odbiorców w Polsce. 

- Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie i dbamy o ekologię. To tylko jeden z wielu przykładów działań KGHM na rzecz ekologii i stosowania przez nas rozwiązań najmniej uciążliwych dla środowiska naturalnego – mówiła Dorota Włoch, wiceprezes ds. rozwoju KGHM Polska Miedź SA, odbierając ekologiczny certyfikat 

- Dzisiejsze przekazanie KGHM-owi certyfikatu TAURON Eko Premium, to kolejny przykład współpracy między spółkami. Zakup energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, to dowód na to, że spółka nie tylko realizuje z powodzeniem działalność biznesową, ale i dba o ekologię, udowadniając tym samym, że jest firmą odpowiedzialną społecznie – mówiła Joanna Schmid, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia. 

Certyfikat to potwierdzenie, że Polska Miedź funkcjonuje w oparciu o energię pochodzącą z ekologicznych źródeł. Gwarancją ekologicznego źródła pochodzenia energii jest certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii. To niezależna organizacja, która jako pierwsza w Polsce, opracowała niezależny certyfikat dotyczący energii ekologicznej. 

KGHM Polska Miedź SA poprzez Energetykę SA (spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM) rozpatruje kilka projektów pozyskiwania energii ze źródeł ekologicznych. To m.in. budowa elektrowni wiatrowych, uprawa wierzby energetycznej i budowa biogazowni. 

Jednocześnie Polska Miedź współpracuje z TAURONEM na kilku innych płaszczyznach. Inwestycje w sektor energetyczny to dla Polskiej Miedzi istotny element dywersyfikacji działalności. TAURON i KGHM są zaangażowane m.in. we wspólną budowę oraz eksploatację bloku gazowo-parowego o mocy 850 MW w Kędzierzynie Koźlu (Elektrownia Blachownia Nowa) oraz w projekt dotyczący budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.


Departament Komunikacji 
KGHM Polska Miedź SA