Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o.

Dane spółki:

Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o.

REGON: 022512941
NIP: 897-180-27-23
KRS: 0000525497

Siedziba:

ul. Gen W. Sikorskiego 2-8
53-659 Wrocław
Polska

Wysokość kapitału zakładowego:

386.360.000 zł

Udziałowiec:

KGHM Polska Miedź S.A. – 100% udziałów w Spółce

Zarząd:

Miłosz Sajnog – Prezes Zarządu

Tomasz Górski – Wiceprezes Zarządu

Komunikaty: