Podpisanie umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

piątek, 01 Sierpień, 2014
Raport bieżący nr 24/2014
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 roku KGHM Polska Miedź S.A. podpisała umowę niezabezpieczonej pożyczki na kwotę 2.000.000.000 PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
 
Środki pozyskane w ramach udzielonej pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizowanych przez Spółkę projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją hutnictwa oraz rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”.
 
Umowa została zawarta na okres 12 lat. Okres dostępności pożyczki wynosi 22 m-ce od daty jej zawarcia. Pożyczka zostanie wykorzystana w maksymalnie 7 transzach, każda transza w wysokości co najmniej 300.000.000 PLN. Dla każdej z transz pożyczki Spółka posiada opcję wyboru waluty ciągnienia PLN lub USD lub EUR oraz oprocentowania stałego lub zmiennego.
 
Pozostałe warunki Umowy są zgodne ze standardowymi warunkami dla tego typu transakcji.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).