Plany rozwojowe Pol-Miedź Trans

Pol-Miedź Trans zamierza pozyskać strategicznego partnera dla części kolejowej firmy. Spółka należąca do grupy KGHM prowadzi rozmowy z PKP CARGO o sprzedaży pakietu mniejszościowego. Większościowym udziałowcem pozostanie KGHM, który będzie też kontrolować pozostałe działalności Pol-Miedź Trans.

wtorek, 09 Wrzesień, 2014

Celem projektu pozyskania strategicznego partnera dla Pol-Miedź Trans jest rozwój części kolejowej spółki oraz koncentracja KGHM na podstawowej działalności. – Przeanalizowaliśmy wiele wariantów rozwoju części kolejowej spółki. Pracujemy nad optymalnym rozwiązaniem, jakim jest pozyskanie dla tego obszaru branżowego inwestora strategicznego – mówi Mirosław Krutin, prezes zarządu Pol-Miedź Trans. – Musimy przeprowadzić kolejne, znaczące inwestycje w tabor i chcemy wzmocnić naszą pozycję na rynku krajowych przewozów towarowych. PKP CARGO daje taką szansę, dlatego zdecydowaliśmy się na rozważenie partnerstwa z tą spółką.

Partner strategiczny planuje objąć do 50 procent udziałów w spółce Pol-Miedź Trans. - Ta transakcja to jeden z kilku projektów, nad którymi pracujemy. Nasze zaplecze taborowe, możliwości finansowe oraz know-how logistyczne sprawiają, że w przypadku dość powszechnego w Polsce modelu przewoźników należących do dużych grup przemysłowych, możemy być cennym partnerem i źródłem wielu efektów synergii dla koncernów takich jak KGHM Polska Miedź - mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

Zgodnie z założeniami projektu, Pol-Miedź Trans skoncentruje się na działalności kolejowej. – Będziemy kontrolować część kolejową, natomiast działalność obrotu paliwami oraz transport samochodowy włączymy do innych spółek w grupie – zaznacza Marcin Chmielewski, wiceprezes zarządu KGHM ds. korporacyjnych. – Takie rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo zatrudnienia, ponieważ wszyscy pracownicy pozostaną w naszej grupie i utrzymają swoje miejsca pracy.

Prace związane z wejście kapitałowym PKP CARGO do spółki PMT ruszyły we wrześniu. Toczą się równolegle z procesem wydzielania ze spółki Pol-Miedź-Trans działalności związanych z zarządzaniem paliwami i przewozami autobusowymi. Planuje się, że proces podziału PMT zakończy się w pierwszym półroczu 2015 roku. Planuje się, że PKP CARGO obejmie do 50 proc. udziałów w spółce PMT, a KGHM zostanie jej większościowym udziałowcem. Pol Miedź Trans dzięki takiemu rozwiązaniu uzyska dostęp do największego w Polsce zmodernizowanego taboru i szerokiej palety usług logistycznych Grupy PKP CARGO. Pozwoli to również spółce KGHM na skoncentrowanie się na procesach inwestycyjnych w zakresie działalności podstawowej, a jedocześnie na pozyskanie wiarygodnego partnera w obszarze towarowych przewozów kolejowych.

Departament Komunikacji KGHM