Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

wtorek, 24 Marzec, 2015
6/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku Wspólnicy International Molybdenum Limited, spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii, podjęli uchwałę o dobrowolnej likwidacji spółki na podstawie artykułu 84 (1)(b) ustawy o upadłości z roku 1986 (Insolvency Act 1986). International Molybdenum Limited jest spółką zależną KGHM (Barbados) Holdings Ltd., w której 100% udziałów posiada KGHM International Ltd.

Decyzja o likwidacji została podjęta w związku z tym, że spółka International Molybdenum Limited nie prowadzi działalności. Likwidacja ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej KGHM International Ltd.

Na likwidatorów spółki International Molybdenum Limited, Wspólnicy powołali (Joint Liquidators): Hayley Maddison MIPA, MABRP oraz Anthony Kent MIPA, MABRP z Maidment Judd, The Old Brewhouse, 49-51 Brewhouse Hill, Wheathampstead, St Albans, Herts, AL4 8AN, Wielka Brytania.

Uchwały Wspólników zostaną przesłane do Rejestru Spółek prowadzonego przez Companies House w ciągu 15 dni od ich podjęcia.

  

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).