Oświadczenie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

poniedziałek, 11 Luty, 2008
Raport nr 7/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w związku z zaniepokojeniem inwestorów i analityków, wywołanym informacją na temat przyszłych wyników finansowych Spółki, która pojawiła się w artykule „Będą spięcia o prywatyzację w koalicji PO-PSL?” w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej informuje, co następuje: 
Zarząd przyjął i przekazał Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia Budżet na 2008 r., zakładający osiągnięcie wysokiego zysku netto. W przygotowanej przez Zarząd Spółki projekcji finansowej na lata następne również przewiduje się utrzymanie dodatnich wyników finansowych. 

Spółka, zgodnie z dotychczasową praktyką, opublikuje istotne założenia i planowane wyniki finansowe na rok 2008 po zatwierdzeniu Budżetu przez Radę Nadzorczą Spółki. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)