Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego

czwartek, 23 Marzec, 2006
Działając w oparciu o postanowienia § 27 ust.2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wykonując uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. składa oświadczenie o przyjęciu przez KGHM Polska Miedź S.A. zasad ładu korporacyjnego wynikających z „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”